Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Definitieve Gunning regionale aanbesteding Wonen – Midden- Limburgse gemeenten

In Midden-Limburg werken de twee (2) jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en Midden-Limburg West (gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) samen. De gemeenten in de jeugdregio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West hebben afgesproken om samen op te trekken bij de aanbesteding van het segment Wonen vallende onder de Jeugdwet. Gecontracteerde aanbieders vanaf […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Hulpvraag – zoektocht naar een perspectief biedende woonsetting

De in onze regio gecontacteerde zorgaanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp hebben vandaag via Negometrix een bericht + bijlage ontvangen aangaande een perspectief biedende woonsetting voor kinderen / jongeren die vanwege hun meervoudige complexe problematiek een prikkelarme woonomgeving nodig hebben. Een voorziening welke momenteel niet beschikbaar is bij de bestaande gecontracteerde aanbieders. De gemeenten zijn op zoek naar […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Wijzigingen Wmo begeleiding gemeente Roermond

Bericht voor zorgaanbieders met een MLO basisovereenkomst Wmo nieuwe taken:  Eind 2020 bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Roermond om Wmo begeleiding op een andere wijze te contracteren. Op 24 juni heeft u het bericht ontvangen dat de gemeente Roermond uit de basisovereenkomst Wmo  is getreden. Inmiddels heeft de gemeente de aanbesteding […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Uitnodiging aanbiederssessie segment 1, 21 juli 2021

Op 20 mei 2021 hebben wij u bericht dat wij externe deskundigen hebben gevraagd ons te adviseren over de verdere aanpak van segment 1 jeugd. In het advies dat wij hebben ontvangen, wordt ons geadviseerd om te stoppen met de voorgenomen inkoopprocedure voor segment 1 voor Noord- en Midden-Limburg. In plaats daarvan is geadviseerd om […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Uitgestelde publicatiedatum uitvoeringsovereenkomsten MLO 2022

De eerder gecommuniceerde publicatiedatum voor de vernieuwde uitvoeringsovereenkomst MLO 2022 van 24 juni 2021 wordt uitgesteld tot 30 juni 2021. Op 30 juni ontvangt u uitnodigingen voor het accorderen van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2022 in verschillende uitvoeringstenders. U heeft hiervoor dan tot 6 september de tijd.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Productcodes OSK

De volgende productcodes kunnen voor regio Midden-Limburg Oost gebruikt worden voor Ondersteuning op school of kinderopvang [OSK]: OSK Kinderopvang 45A76 Individuele beschikking, maximaal 4 uur per week, maximaal 3 maanden. OSK PO (Regulier/SBO/SO) 45A77 oRegulier en SBO: individuele beschikking, maximaal 6 uur per week, maximaal 4 maanden. SO: Individuele beschikking, maximaal 15 uur per week, […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief juni 2021

Klik hier voor nieuwsbrief week 23 – 2021 waarmee u geïnformeerd wordt over: o Tender vaktherapie o Verhuizing van cliënten o Toekomstbestendige zorg en ondersteuning – gemeente Roermond o Planning overeenkomsten voor 2022

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Tender Vaktherapie

Op 26 mei is de tender vaktherapie open gesteld (zie tendernummer 174551 Negometrix). Dit is een aanvulling op de huidige tenders binnen jeugdhulp, maar maakt geen onderdeel uit van de basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp. Het betreft een open house systeem met eenmalige inschrijving. De inschrijftermijn sluit op 7 juli om 12:00 uur. De overeenkomst wordt, in […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Aangepaste werkwijze coördinatie en opvolging toegang CJG

Aan de deelnemers van de overlegtafel Jeugd is per mail om input gevraagd omtrent coördinatie en opvolging door het CJG. Wanneer is opvolging en coördinatie in een traject noodzakelijk en wanneer niet? Hierop hebben we verschillende reacties gekregen. Dank daarvoor. We komen hier op een ander moment bij sommige aanbieders op terug om door te […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Vooraankondiging data lunchbijeenkomsten Beschermd Wonen -2-

Save the dates: lunchbijeenkomsten ‘in gesprek met…’ Het project ‘Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek’ richt zich op de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Omdat het een project is voor Noord- en Midden-Limburg wordt er ook een regionale visie opgesteld. Een visie vraagt om mensen die meedenken en meepraten. Daarom vragen we […]

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO