De regiogemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Meestal gaat dit goed,  maar toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt gegeven. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) fraude. Gemeenten willen het graag weten als er iets niet klopt of wanneer de kwaliteit van de dienstverlening niet goed is.

Hoe kan ik een melding doorgeven?
U kunt uw melding online doorgeven via het formulier Meldpunt Zorg
Dit kan ook wanneer u anoniem wilt blijven.

Afhandeling
Uw melding wordt behandeld door een toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid van de gemeente. Een melding die geen betrekking heeft op de Wmo2015 of Jeugdwet wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of het Zorgkantoor. Zodra een melding wordt doorgestuurd is de organisatie die de melding ontvangt verantwoordelijk voor de afhandeling. Over het vervolg van uw melding kunnen wij u niet berichten. Dat kan zo zijn vanwege de privacy van betrokkenen. Dat betekent niet dat er niets met uw melding gebeurt.

Niet voor klachten
Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze moet u melden bij de betreffende zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Iedere zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeenten, heeft een klachtenprocedure.

Formulier Meldpunt zorg

Bij het Meldpunt Zorg kunt u signalen doorgeven wanneer de afgesproken zorg niet wordt geleverd of bij vermoedens dat het zorggeld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders.

Met de verzending verklaart u, dat de gegevens juist en betrouwbaar zijn en geeft u ons toestemming om deze te registreren.

Eventueel kunt u de melding anoniem doen. In dat geval kunnen wij geen contact met u opnemen indien er aanvullende vragen zijn.

    Door dit formulier te verzenden worden uw gegevens opgeslagen. Wij hebben alleen die gegevens gevraagd die we ook echt nodig hebben om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren wij de wettelijke termijnen.

    Sociaaldomein MLO
    Sociaaldomein MLO
    Sociaaldomein MLO
    Sociaaldomein MLO