Momenteel ontvangen wij veel declaratieverzoeken / facturen welke te laat ingediend worden. Facturen over 2023 worden niet meer in behandeling genomen, maw er volgt geen iJw325.

Voor de goede orde onderstaand nogmaals kort het proces van factureren zoals in ons werkafsprakenboek vastgelegd.
De facturatie gebeurt met de toegewezen producten en diensten zoals in inkoopafspraken is afgesproken en de daarbij behorende productcategorieën en product- of profielcodes. Facturatie vindt één keer per maand plaats.
Aanbieder zendt de factuur toe voor de laatste dag van de maand volgend op de maand waar de factuur betrekking op heeft. De factuur over mei dient dus in juni aangeleverd te worden.
Facturatie van de producten valt binnen de voor die producten toegewezen periode.
Facturen over een periode/jaar kunnen tot uiterlijk 1 april van het opvolgende jaar ingediend worden.
Aanbieder ontvangt een iJw325 bericht retour met de uitval van de factuur evenals een aanvullende mail.
Alle berichten dienen verstuurd te worden via VECOZO (berichtenverkeer) en moeten voldoen aan de i-standaarden van het sociaal domein.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO