In de zorgregio Midden-Limburg Oost werken de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond samen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo 

Hoe geven we deze samenwerking vorm?
Door gezamenlijk de inkoop en het contractmanagement zo efficiënt mogelijk te organiseren, zorgen wij ervoor dat alle vier gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners. Duurzaam heeft daarbij betrekking op behoud of verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de lange termijn. Een zorgstelsel waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze deze nodig hebben. Dit vraagt een goede samenwerking van gemeenten en zorgaanbieders waarbij we van elkaar leren en samen ontwikkelen en transformeren.

Ter informatie:
MLO Beleidskader 2020-2028
Doelenmatrix horend bij beleidskader MLO

Midden-Limburg Oost is daarmee één van de 42 jeugdzorgregio’s in Nederland. De volgende Jeugdzorg wordt gezamenlijk door de 4 Midden-Limburg gemeenten ingekocht bij de zorgaanbieders:

  • Specialistische jeugdhulp
  • Jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Jeugdzorgplus
  • Crisisdienst [samen met de regio’s Noord-Limburg en Midden-Limburg West]

Daarnaast hebben de 4 gemeenten de samenwerking vastgelegd op het gebied van:

  • Wmo begeleiding en kortdurend verblijf – inclusief toezicht op kwaliteit Wmo
    * sinds 1.1.2022 heeft gemeente Roermond een overeenkomst met Vijf voor Wmo begeleiding.
  • Hulp bij het huishouden
  • Hulpmiddelen

Hoe werkt het?
De zorg wordt door de 4 gemeenten ingekocht bij de zorgaanbieders. De zorgverwijzer of toegangsmedewerker van de gemeente ‘regisseert’ de zorgvraag en het proces in overleg met het gezin [de cliënt]. De zorgaanbieder is uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de zorg en daarmee het aanspreekpunt voor de gemeente. Hierdoor ontstaat een driehoek tussen cliënt, zorgaanbieder en gemeente.

Voor wie is deze website
Deze website is een ‘portaal’ naar alle informatie over Jeugdhulp en Wmo in de regio Midden-Limburg Oost. Hier staat regionale informatie voor toegangsbepalers van de regiogemeenten, het CJG en voor wettelijke verwijzers. Ook is hier alle informatie te vinden voor zorgaanbieders, zowel voor de gecontracteerde als nieuwe aanbieders. In eerste aanleiding is deze website niet bedoeld voor inwoners maar zeker is er informatie te vinden welke ook voor inwoners van nut kan zijn.

 

Contactgegevens van de gemeenten

Gemeente Echt-Susteren
info@echt-susteren.nl
0475 478478

Gemeente Maasgouw
info@gemeentemaasgouw.nl
0475 852500

Gemeente Roerdalen
info@roerdalen.nl
0475 538888

Gemeente Roermond
mail@roermond.nl
14 0475

Feedback
Ontbrekende informatie? Is de toelichting niet helder? Klopt er iets niet? Laat het ons graag weten!
Dit kan via het contactformulier ‘algemene vraag’.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO