BEL 112 VOOR SPOEDEISENDE HULP !

Dat betekent bij acute bedreiging of gevaar, geweld of als iemand dringend medische hulp nodig heeft.

Voor alle andere gevallen is er crisishulp. Daar maakt u gebruik van als uitstel geen optie is en er snel hulp moet komen zodat de persoonlijke of gezinssituatie niet uit de hand loopt. Verschillende organisaties bieden 24/7 crisishulp.

Crisisdienst jeugd

 • Als er binnen een gezin sprake is van een crisissituatie en u daar acuut ondersteuning bij nodig hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met een klantmanager van het CJG via 088-4388300
 • Buiten kantoortijden bij spoed en crisis bellen met de Crisisdienst Jeugd op telefoonnummer 088-0072990

Veilig Thuis

 • Veilig Thuis is een samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling [AMK]. Er is een centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling met 1 landelijk telefoonnummer dat u gratis en 24 uur per dag kunt bereiken via 0800-2000.
 • U wordt geholpen in uw eigen gemeente
 • U kunt terecht bij Veilig Thuis voor het doen van een melding, vagen van [vrijblijvend] advies ene
 • voor hulpverlening voor uzelf en uw omgeving.
 • www.samen-veilig.nl

Spoedeisende psychiatrische hulp

 • Bel bij dringende psychische nood de huisarts. De huisarts kan de crisisdienst inschakelen.

Sensoor: Een luisterend oor – 24 uur per dag

 • Sensoor is een landelijke organisatie voor algemeen belang die een luisterend oor biedt aan alle volwassen Nederlanders, met één nummer, 24 uur per dag, 0900-0767
  Anonieme hulpverlening op afstand: www.sensoor.nl
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO