BEL 112 VOOR SPOEDEISENDE HULP !

Dat betekent bij acute bedreiging of gevaar, geweld of als iemand dringend medische hulp nodig heeft.

Voor alle andere gevallen is er crisishulp. Daar maakt u gebruik van als uitstel geen optie is en er snel hulp moet komen zodat de persoonlijke of gezinssituatie niet uit de hand loopt. Verschillende organisaties bieden 24/7 crisishulp.

Crisisdienst jeugd

 • Als er binnen een gezin sprake is van een crisissituatie en u daar acuut ondersteuning bij nodig hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met een klantmanager van het CJG via 088-4388300
 • Buiten kantoortijden bij spoed en crisis bellen met de Crisisdienst Jeugd op telefoonnummer 088-0072990

Veilig Thuis

 • Veilig Thuis is een samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling [AMK]. Er is een centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling met 1 landelijk telefoonnummer dat u gratis en 24 uur per dag kunt bereiken via 0800-2000.
 • U wordt geholpen in uw eigen gemeente
 • U kunt terecht bij Veilig Thuis voor het doen van een melding, vagen van [vrijblijvend] advies ene
 • voor hulpverlening voor uzelf en uw omgeving.
 • www.samen-veilig.nl

Spoedeisende psychiatrische hulp

 • Bel bij dringende psychische nood de huisarts. De huisarts kan de crisisdienst inschakelen.

Sensoor: Een luisterend oor – 24 uur per dag

 • Sensoor is een landelijke organisatie voor algemeen belang die een luisterend oor biedt aan alle volwassen Nederlanders, met één nummer, 24 uur per dag, 0900-0767
  Anonieme hulpverlening op afstand: www.sensoor.nl

Meldpunt verwarde personen

Maakt u zich zorgen over een persoon met verward gedrag zonder dat er sprake is van acuut gevaar? Dan kun je nu doorverwijzen naar het landelijk telefoonnummer voor ‘advies en meldpunt verwarde personen’. Iedereen kan hier terecht met adviesvragen over mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen; niet op eigen kracht mee kunnen doen; zelf niet altijd (meer) om hulp vragen of waarbij het risico aanwezig is dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Het meldpunt is bereikbaar tijdens kantooruren (08.30 tot 17.00 uur) via nummer 088-656 06 96 of via het landelijk meldnummer 0800-1205. Mailen kan natuurlijk ook: meldpuntverwardepersonen@amwml.nl. Niet onbelangrijk te vermelden is er wel rekening mee te houden dat het ‘advies- en meldpunt’ ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend werkt met een digitale beantwoorder. De melding wordt dan tijdens kantooruren opgepakt en afgehandeld

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO