Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Aanbesteding Jeugd, segment wonen – gemeenten regio Midden-Limburg

LET OP: Dit bericht betreft een onverplichte en extra berichtgeving aanvullend op de wettelijk voorgeschreven publicatie om eenieder op het bestaan van de opdracht te wijzen. Alle informatie over de aanbesteding is beschikbaar in Negometrix. Alle communicatie over de aanbesteding kan en zal alleen maar plaatsvinden via Negometrix. Opdrachtgevers In Midden-Limburg werken de twee (2) […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Onjuiste datum iWmo 307-bericht

Zoals in de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd beëindigd de aanbieder de dienstverlening administratief door het zenden van een elektronisch stop-zorg iWmo 307-bericht. Vanaf 1 januari 2020 hebben we te maken met het abonnementstarief Wmo. Cliënten betalen dan per maand een vast bedrag eigen bijdrage voor de ontvangen zorg. In de afgelopen periode heeft de gemeente Roermond […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Aankondiging digitale informatiesessie en marktconsultatie Segment 1

Segment 1: opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf Noord- en Midden-Limburg 2022 Zoals ook via de nieuwsmailing van de MGR Sociaal Domein Limburg Noord gecommuniceerd. Vanaf 2022 willen de 14 gemeenten van de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West (Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray / […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Informatie aanbestedingen

Regio Midden Limburg Oost heeft momenteel een aantal aanbestedingen vanaf januari 2022 in voorbereiding. We willen u met dit bericht erop attenderen dat de volgende inkoopprocedures waarschijnlijk in april/mei via Negometrix uitgezet gaan worden: • Gespecialiseerde Jeugdhulp, Perceel Wonen, aanbesteding via Midden Limburg West (Weert) • Vaktherapie (publicatie 2e helft mei 2021) Zodra de tenders […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Meerkostenregeling

In Midden-Limburg Oost komt er geen regionale regeling. In september 2020 is in de Bestuurlijke Stuurgroep Midden-Limburg Oost al over een meerkostenregeling gesproken. Destijds waren er nauwelijks aanvragen van zorgaanbieders en was er ook nog geen financieel budget beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2020. Toen is besloten om af te wachten wat de ontwikkelingen zijn. […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Publicatie aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg

De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West (Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray / Midden Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond / Midden West: Leudal, Nederweert en Weert) hebben afgesproken om samen op te trekken op het thema Integrale Crisishulp Jeugd. De […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Ouderpanel ML zoekt nieuwe leden!

Bericht voor de gecontracteerde zorgaanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp in Midden-Limburg. Het ouderpanel, een gewaardeerde en belangrijke adviseur van de gemeenten in Midden-Limburg, is dringend op zoek naar nieuwe leden. Ken je een ouder/verzorger van een jeugdige die jeugdhulp heeft (gehad) en die praktijkervaringen met de jeugdhulp met ons wil delen zodat we samen ons beleid kunnen […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Presentatie infosessie aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd

7 Januari 2021 vond een informatiesessie plaats over Integrale Crisishulp Jeugd. Klik hier voor de presentatie van deze sessie.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Indienen facturen 2020

Bericht voor gecontracteerde zorgaanbieders: in onze samenwerkingsovereenkomst 2020 is opgenomen dat er tot 1 april 2021 gefactureerd kan worden. Alle facturen over 2020 ingediend na deze datum zullen afgewezen worden. We herinneren u aan deze afspraak om teleurstelling te voorkomen en adviseren om uw facturatie en berichtenverkeer met voorrang te actualiseren.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Gezamenlijke Nieuwsbrief Noord- en Midden-Limburg

Klik hier voor de nieuwsbrief aan de gecontracteerde aanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp m.b.t. een informatiesessie welke op 7 januari a.s. gehouden zal worden aangaande de aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg 2022.

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO