Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 7 – 2023

Klik hier voor MLO nieuwsbrief week 7 met de volgende onderwerpen: – Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg – bijlage 1 – MER en MLW gemeenten; basisovereenkomst 2024 e.v. – Migratie berichtenverkeer – bijlage 2 – bijlage 3 – Reminder indienen productie- en jaarverantwoording 2022 – Corona meerkostenregeling vervalt

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MER en MLW gemeenten: Inschrijving Basisovereenkomst Wmo Begeleiding en Kortdurend Verblijf 2024 e.v. is geopend

Tender T28202 is geopend in Mercell Source-to-Contract, aanbieders kunnen zich hierop inschrijven. De inschrijving staat open tot 1 oktober, maar alleen aanbieders die vóór 1 maart 2023 hebben ingeschreven worden uitgenodigd voor de voorbereidende overlegtafel.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 3 – 2023

Klik hier voor de eerste MLO nieuwsbrief van 2023 met de volgende onderwerpen: – Wijziging toegangsroute CJG voor Zorg in Natura per 1-1-2023 – Productie- en jaarverantwoording 2022 – Negometrix wordt Mercell source-to-Contract – Tussentijdse toetreding nieuwe aanbieders

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

NML Nieuwsbrief 6 voortgang Segment 1

Klik hier voor  de gezamenlijke NML nieuwsbrief over de nieuwe wijze van samenwerken binnen Segment 1. Het gaat hier om opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.  Per 1 januari 2023 is een nieuwe wijze van samenwerken gestart om jeugdigen en gezinnen met complexe problemen te helpen.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Indexering tarieven 2023

Bericht voor de gecontracteerde zorgaanbieders Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Nieuwe taken: de Bestuurlijke Stuurgroep MLO heeft zich gebogen over de ontvangen bezwaren tegen de gehanteerde indexatiemethodiek voor de tarieven voor 2023. Er is besloten om de tarieven van 2022 voor het jaar 2023 niet te indexeren aan de hand van CBS-index ’86 Gezondheidszorg. De tarieven […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief voortgang Segment 1 – NML

Klik hier voor nieuwsbrief 5, voortgang Segment 1.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 46 – 2022

Klik onderstaand voor de MLO nieuwsbrief + bijlage week 46-2022 met de volgende onderwerpen: – Contractering en transformatie Jeugdhulp Segment 1 NML – Verlengingen overeenkomsten 2023 – Géén 301-berichten met terugwerkende kracht – Meerkosten 2022 – Productie- en jaarverantwoording 2022 – Negometrix wordt Mercell source-to-Contract

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Géén 301-berichten met terugwerkende kracht

Het declaratieteam Jeugd en Contractmanagement constateren dat zorgaanbieders steeds vaker starten met zorg zonder dat er een geldige beschikking via berichtenverkeer is ontvangen. Dit geld ook voor het inzetten van MEER uren, dagdelen en etmalen waarvoor geen nieuwe beschikking is afgegeven en achteraf een hogere beschikking wordt aangevraagd. Zorg leveren zonder beschikking is onrechtmatig en […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Verwerving inkoop Wmo begeleiding 2024

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen (hierna MER), Leudal, Nederweert en Weert (hierna MLW) hebben de samenwerking opgezocht mbt de verwerving 2024. Op deze website onder het tabblad zorgaanbieder > gecontracteerde aanbieders > Wmo informeren we u als zorgaanbieder over de ontwikkelingen en kunt u documenten raadplegen met betrekking tot de nieuwe inkoop Wmo begeleiding 2024.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Verlengen overeenkomsten 2023 Jeugdhulp en Wmo

Het proces voor het verlengen van de overeenkomsten voor de Jeugdhulp en de Wmo is eindelijk gestart. U kunt de tenders in Negometrix vinden onder de volgende tendernummers: 58737 voor de gespecialiseerde jeugdhulp en 58531 voor de Wmo. Heeft u al een overeenkomst in onze regio? Dan hoeft u alleen vragenlijst 1.1 te doorlopen. Heeft […]

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO