Sociaal Domein
Midden-Limburg Oost

De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Nieuws

Jaarverantwoording 2021

1 januari 2022

Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten te beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2021 is op 12 […]

Lees verder

Wijzigingen per 1-1-2022 binnen het segment Wonen

1 januari 2022

De 7 gemeenten in Midden-Limburg hebben in 2021 samen een aanbesteding doorlopen op het segment Wonen. Voor de 4 verschillende deelsegmenten zijn de volgende aanbieders gecontracteerd: Perceel A Pleegzorg en gezinshuizen: Rubicon en Xonar Perceel B Kleinschalige woon-leefgroep: AnneWim, Hoeve de Kaolder, PSW en PGZ Perceel C Zelfstandig wonen training: combi CarePlus/PGZ en METggz Perceel […]

Lees verder
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO