Sociaal Domein
Midden-Limburg Oost

De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Nieuws

Aangepaste werkwijze coördinatie en opvolging toegang CJG

4 april 2021

Aan de deelnemers van de overlegtafel Jeugd is per mail om input gevraagd omtrent coördinatie en opvolging door het CJG. Wanneer is opvolging en coördinatie in een traject noodzakelijk en wanneer niet? Hierop hebben we verschillende reacties gekregen. Dank daarvoor. We komen hier nog op een ander moment bij sommige aanbieders op terug om hier […]

Lees verder

Vooraankondiging data lunchbijeenkomsten Beschermd Wonen -2-

4 april 2021

Save the dates: lunchbijeenkomsten ‘in gesprek met…’ Het project ‘Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek’ richt zich op de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Omdat het een project is voor Noord- en Midden-Limburg wordt er ook een regionale visie opgesteld. Een visie vraagt om mensen die meedenken en meepraten. Daarom vragen we […]

Lees verder
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO