De gemeenten in Midden Limburg zijn voornemens om gezamenlijk nieuwe overeenkomsten voor de ambulante jeugdzorg af te sluiten met ingangsdatum 1 januari 2026. Het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor ambulante jeugdzorg vergt een zorgvuldige voorbereiding waar we ook de marktpartijen en huidige zorgaanbieders in het bijzonder bij willen betrekken. Hiervoor hebben wij op 19 januari jl. een marktconsultatie georganiseerd.

Van deze dag hebben wij een verslag opgesteld. Dit verslag is nu gepubliceerd op TenderNed, referentie TN 443990, Ambulante Jeugdzorg Midden-Limburg. Alleen via deze Tender kunt u het verslag van de marktconsultatie 19 januari downloaden. Mocht het u niet lukken om dit document te downloaden dan verwijzen wij u naar de Helpdesk van TenderNed (https://www.tenderned.nl/cms/nl/help).

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO