Op dit moment heeft u een lopende overeenkomst voor één of meerdere producten ambulante jeugdzorg voor de gemeenten in Midden Limburg Oost en/of Midden Limburg West. Zoals u wellicht al weet zijn de gemeenten in Midden Limburg voornemens om gezamenlijk nieuwe overeenkomsten af te sluiten met ingangsdatum 1 januari 2026.

Het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor ambulante jeugdzorg vergt een zorgvuldige voorbereiding waar we ook de marktpartijen en u als huidige zorgaanbieder in het bijzonder bij willen betrekken. Hiervoor organiseren wij op 23 april 2024 een derde marktconsultatie.

Het onderwerp voor deze marktconsultatie zijn de concept productbeschrijvingen zoals we deze nu hebben geformuleerd. Ook nu hebben wij weer een marktconsultatiedocument opgesteld. In dit document vindt u meer informatie over de inhoud van de marktconsultatie, het programma en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Dit marktconsultatiedocument is gepubliceerd op TenderNed, referentie TN 443990, Ambulante Jeugdzorg Midden Limburg. Alleen via deze Tender kunt u het marktconsultatiedocument downloaden.

Mocht het u niet lukken om dit document te downloaden dan verwijzen wij u naar de Helpdesk van TenderNed (https://www.tenderned.nl/cms/nl/help).

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO