Nieuwsbrief voor zorgaanbieders met een overeenkomst Jeugdhulp, Wmo, HbH en/of Hulpmiddelen

Klik hier voor MLO nieuwsbrief + bijlage week 5-2024 met de volgende onderwerpen:

-Productie- en Jaarverantwoording 2023
-Publicatie verslag marktconsultatie ambulante jeugdzorg Midden-Limburg [MLO en MLW]
-Bericht voor aanbieders welke per 1.1.2024 een MER en MLW overeenkomst Wmo begeleiding hebben
-Pilot gemeente Echt-Susteren met inhoudelijk meer aandacht voor de alternatieve route [Jeugdhulp].
-Calamiteitenonderzoek
-Bericht met bijlage van het Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO