Wat is het Regionaal Expertteam?

Een Regionaal Expertteam [RET] buigt zich over complexe casussen waarin medewerkers van gemeenten of jeugdhulpaanbieders, ouders, artsen of praktijkondersteuners vastlopen. Dat kan bijvoorbeeld doordat er geen passend aanbod is voor de jeugdige of omdat het organiseren van de hulp voor de jeugdige stagneert. Het RET bespreekt de casus, geeft advies en zorgt er samen met de aanmelder voor dat er een doorbraak komt.

Wie zitten er in het RET?

Het RET bestaat uit professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en van de volgende jeugdhulpaanbieders:

  • Koraal
  • Pactum
  • PSW
  • Met GGZ
  • Vincent van Gogh
  • Anacare
  • Mutsaersstichting
  • WSG
  • Via Jeugd

Dit team wordt aangevuld door een onafhankelijke voorzitter en een notulist.

Bij elke casus sluiten ouders/jeugdige, aanmelder en betrokken hulpverlener(s) aan. Als het gewenst is kunnen ook andere partijen aansluiten zoals bijvoorbeeld het VGZ, CIZ, CCE of WSG.

Hoe is het RET georganiseerd?

Samenwerken, betrokkenheid en leren zijn de kernwoorden van het RET Midden-Limburg.Het RET:
– helpt bij het organiseren van passende en tijdige jeugdhulp;
– draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen;
– signaleert knelpunten in het jeugdstelsel en doet verbetervoorstellen.

Aanmelding

Zorgaanbieders, ouders, huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen kunnen contact opnemen met het Regionaal Expertteam Midden-Limburg en per mail een aanmelding doen: kimcorstjens@roermond.nl. De voorzitter screent de aanmelding. Bij een positief advies ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor de Experttafel die via Microsoft Teams gehouden wordt. Indien er een voorkeur is voor een fysieke bijeenkomst wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Overleg van het RET vindt altijd plaat op maandag in de even weken.

Aanmeldformulier RET Jeugd Midden Limburg>
Werkproces-Expertteam-MiddenLimburg
Hypothese_analyse

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO