Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Productcodes OSK

De volgende productcodes kunnen voor regio Midden-Limburg Oost gebruikt worden voor Ondersteuning op school of kinderopvang [OSK]: OSK Kinderopvang 45A76 Individuele beschikking, maximaal 4 uur per week, maximaal 3 maanden. OSK PO (Regulier/SBO/SO) 45A77 oRegulier en SBO: individuele beschikking, maximaal 6 uur per week, maximaal 4 maanden. SO: Individuele beschikking, maximaal 15 uur per week, […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief juni 2021

Klik hier voor nieuwsbrief week 23 – 2021 waarmee u geïnformeerd wordt over: o Tender vaktherapie o Verhuizing van cliënten o Toekomstbestendige zorg en ondersteuning – gemeente Roermond o Planning overeenkomsten voor 2022

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Tender Vaktherapie

Op 26 mei is de tender vaktherapie open gesteld (zie tendernummer 174551 Negometrix). Dit is een aanvulling op de huidige tenders binnen jeugdhulp, maar maakt geen onderdeel uit van de basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp. Het betreft een open house systeem met eenmalige inschrijving. De inschrijftermijn sluit op 7 juli om 12:00 uur. De overeenkomst wordt, in […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Aangepaste werkwijze coördinatie en opvolging toegang CJG

Aan de deelnemers van de overlegtafel Jeugd is per mail om input gevraagd omtrent coördinatie en opvolging door het CJG. Wanneer is opvolging en coördinatie in een traject noodzakelijk en wanneer niet? Hierop hebben we verschillende reacties gekregen. Dank daarvoor. We komen hier op een ander moment bij sommige aanbieders op terug om door te […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Vooraankondiging data lunchbijeenkomsten Beschermd Wonen -2-

Save the dates: lunchbijeenkomsten ‘in gesprek met…’ Het project ‘Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek’ richt zich op de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Omdat het een project is voor Noord- en Midden-Limburg wordt er ook een regionale visie opgesteld. Een visie vraagt om mensen die meedenken en meepraten. Daarom vragen we […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Aanbesteding Jeugd, segment wonen – gemeenten regio Midden-Limburg

LET OP: Dit bericht betreft een onverplichte en extra berichtgeving aanvullend op de wettelijk voorgeschreven publicatie om eenieder op het bestaan van de opdracht te wijzen. Alle informatie over de aanbesteding is beschikbaar in Negometrix. Alle communicatie over de aanbesteding kan en zal alleen maar plaatsvinden via Negometrix. Opdrachtgevers In Midden-Limburg werken de twee (2) […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Onjuiste datum iWmo 307-bericht

Zoals in de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd beëindigd de aanbieder de dienstverlening administratief door het zenden van een elektronisch stop-zorg iWmo 307-bericht. Vanaf 1 januari 2020 hebben we te maken met het abonnementstarief Wmo. Cliënten betalen dan per maand een vast bedrag eigen bijdrage voor de ontvangen zorg. In de afgelopen periode heeft de gemeente Roermond […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Aankondiging digitale informatiesessie en marktconsultatie Segment 1

Segment 1: opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf Noord- en Midden-Limburg 2022 Zoals ook via de nieuwsmailing van de MGR Sociaal Domein Limburg Noord gecommuniceerd. Vanaf 2022 willen de 14 gemeenten van de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West (Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray / […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Informatie aanbestedingen

Regio Midden Limburg Oost heeft momenteel een aantal aanbestedingen vanaf januari 2022 in voorbereiding. We willen u met dit bericht erop attenderen dat de volgende inkoopprocedures waarschijnlijk in april/mei via Negometrix uitgezet gaan worden: • Gespecialiseerde Jeugdhulp, Perceel Wonen, aanbesteding via Midden Limburg West (Weert) • Vaktherapie (publicatie 2e helft mei 2021) Zodra de tenders […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Meerkostenregeling

In Midden-Limburg Oost komt er geen regionale regeling. In september 2020 is in de Bestuurlijke Stuurgroep Midden-Limburg Oost al over een meerkostenregeling gesproken. Destijds waren er nauwelijks aanvragen van zorgaanbieders en was er ook nog geen financieel budget beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2020. Toen is besloten om af te wachten wat de ontwikkelingen zijn. […]

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO