Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 46 – 2022

Klik onderstaand voor de MLO nieuwsbrief + bijlage week 46-2022 met de volgende onderwerpen: – Contractering en transformatie Jeugdhulp Segment 1 NML – Verlengingen overeenkomsten 2023 – Géén 301-berichten met terugwerkende kracht – Meerkosten 2022 – Productie- en jaarverantwoording 2022 – Negometrix wordt Mercell source-to-Contract

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Géén 301-berichten met terugwerkende kracht

Het declaratieteam Jeugd en Contractmanagement constateren dat zorgaanbieders steeds vaker starten met zorg zonder dat er een geldige beschikking via berichtenverkeer is ontvangen. Dit geld ook voor het inzetten van MEER uren, dagdelen en etmalen waarvoor geen nieuwe beschikking is afgegeven en achteraf een hogere beschikking wordt aangevraagd. Zorg leveren zonder beschikking is onrechtmatig en […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Verwerving inkoop Wmo begeleiding 2024

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen (hierna MER), Leudal, Nederweert en Weert (hierna MLW) hebben de samenwerking opgezocht mbt de verwerving 2024. Op deze website onder het tabblad zorgaanbieder > gecontracteerde aanbieders > Wmo informeren we u als zorgaanbieder over de ontwikkelingen en kunt u documenten raadplegen met betrekking tot de nieuwe inkoop Wmo begeleiding 2024.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Verlengen overeenkomsten 2023 Jeugdhulp en Wmo

Het proces voor het verlengen van de overeenkomsten voor de Jeugdhulp en de Wmo is eindelijk gestart. U kunt de tenders in Negometrix vinden onder de volgende tendernummers: 58737 voor de gespecialiseerde jeugdhulp en 58531 voor de Wmo. Heeft u al een overeenkomst in onze regio? Dan hoeft u alleen vragenlijst 1.1 te doorlopen. Heeft […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Persbericht intentieverklaring samenwerking gemeenten en zorgaanbieders

Kinderen die zorg nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving krijgen. Dat is de ambitie die de veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten en tien jeugdhulpaanbieders samen uitspreken. Om dit samen te bewerkstelligen, ondertekenden ze op 23 maart 2022 een intentieverklaring. Klik hier voor het persbericht.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief week 10 – 2022

Klik hier voor de MLO nieuwsbrief week 10 – 2022 met de volgende onderwerpen: – Meerkostenregeling 2022 – Planning migratie berichtenverkeer iWmo en iJW 3.0 naar 3.1 – met bijlage 1 en bijlage 2 – Reminder indienen productie- en jaarverantwoording 2021 – Meldpunt zorg op de website sociaaldomeinmlo.nl – Vragen rondom opvang van vluchtelingen uit […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief week 5 – 2022

Klik hier voor de nieuwsbrief voor gecontracteerde zorgaanbieders met o.a. de volgende onderwerpen: – Reminder indienen meerkosten 2021 – Indienen facturen 2021 – Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders – Servicecentrum MER vanaf nu rechtstreeks telefonisch bereikbaar – Segment Wonen vanaf 01-01-2022 – Integrale crisishulp Noord- en Midden-Limburg vanaf 01-01-2022

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Integrale Crisishulp Noord- en Midden-Limburg per 1-1-2022

De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond) en Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert) hebben samen afgesproken op te trekken in het contracteren van Integrale Crisishulp Jeugd. Inhoudelijke zorg Er kunnen altijd situaties voorkomen waarin jeugdigen of […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Jaarverantwoording 2021

Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten te beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2021 is op 12 […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Wonen Jeugdwet Midden-Limburg per 1-1-2022

In Midden-Limburg werken de twee (2) jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en Midden-Limburg West (gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) samen op het segment Wonen vallende onder de Jeugdwet. De zeven gemeenten hebben hiervoor in 2021 dan ook samen een aanbesteding doorlopen. Het aanbestedingsproces is volbracht en de overeenkomst is inmiddels ingegaan […]

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO