Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Persbericht intentieverklaring samenwerking gemeenten en zorgaanbieders

Kinderen die zorg nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving krijgen. Dat is de ambitie die de veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten en tien jeugdhulpaanbieders samen uitspreken. Om dit samen te bewerkstelligen, ondertekenden ze op 23 maart 2022 een intentieverklaring. Klik hier voor het persbericht.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief week 10 – 2022

Klik hier voor de MLO nieuwsbrief week 10 – 2022 met de volgende onderwerpen: – Meerkostenregeling 2022 – Planning migratie berichtenverkeer iWmo en iJW 3.0 naar 3.1 – met bijlage 1 en bijlage 2 – Reminder indienen productie- en jaarverantwoording 2021 – Meldpunt zorg op de website sociaaldomeinmlo.nl – Vragen rondom opvang van vluchtelingen uit […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief week 5 – 2022

Klik hier voor de nieuwsbrief voor gecontracteerde zorgaanbieders met o.a. de volgende onderwerpen: – Reminder indienen meerkosten 2021 – Indienen facturen 2021 – Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders – Servicecentrum MER vanaf nu rechtstreeks telefonisch bereikbaar – Segment Wonen vanaf 01-01-2022 – Integrale crisishulp Noord- en Midden-Limburg vanaf 01-01-2022

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Integrale Crisishulp Noord- en Midden-Limburg per 1-1-2022

De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond) en Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert) hebben samen afgesproken op te trekken in het contracteren van Integrale Crisishulp Jeugd. Inhoudelijke zorg Er kunnen altijd situaties voorkomen waarin jeugdigen of […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Jaarverantwoording 2021

Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten te beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2021 is op 12 […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Wonen Jeugdwet Midden-Limburg per 1-1-2022

In Midden-Limburg werken de twee (2) jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en Midden-Limburg West (gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) samen op het segment Wonen vallende onder de Jeugdwet. De zeven gemeenten hebben hiervoor in 2021 dan ook samen een aanbesteding doorlopen. Het aanbestedingsproces is volbracht en de overeenkomst is inmiddels ingegaan […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Crisishulp Noord- en Midden-Limburg veranderingen per 1.1.2022

Vanaf 1-1-2022 hebben wij als regio Midden Limburg Oost, samen met de Regio Midden Limburg West en de Regio Noord Limburg een vernieuwde dienst opgezet. Met deze nieuwe opzet willen wij nog beter handelen bij die situatie waarbij een snelle reactie noodzakelijk is. Wij wijzen er in het bijzonder op dat een crisisverblijf vanaf 1 […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Indienen facturen 2021

Bericht voor gecontracteerde zorgaanbieders: in onze samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er tot 1 april 2022 gefactureerd kan worden. Alle facturen over 2021 ingediend na deze datum zullen afgewezen worden. We herinneren u aan deze afspraak om teleurstelling te voorkomen en adviseren om uw facturatie en berichtenverkeer met voorrang te actualiseren.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 46 – 2021

Klik hier voor nieuwsbrief week 46 – 2021 Hiermee brengen wij graag het volgende onder uw aandacht: Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders – jeugddomein. Online training ‘Maak het verschil voor een kind’.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 44-2021

Klik hier voor de MLO nieuwsbrief van week 44-2021. U wordt hiermee geïnformeerd over o.a.: Meerkostenregeling na 1 oktober 2021 Wijzigingen berichtenverkeer Vecozo controle op IP-adressen vanaf 1 november 2021 Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg Wachtlijsten Wijzigingen Dyslexiezorg Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders – jeugddomein

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO