Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO nieuwsbrief week 31-2023

Klik hier voor nieuwsbrief week 31-2023 met de volgende onderwerpen: – Inschrijving Basisovereenkomst en Uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. – Verlenging en tussentijdse toetreding nieuwe aanbieders van de overeenkomst gespecialiseerde jeugdhulp 2024 – Nieuwe cao afspraken – Website sociaaldomeinmlo.nl

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Hervormingsagenda Jeugd en Regiovisie MLO 2023-2028

Klik hier voor de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 Klik hier voor de Regiovisie Jeugd en Gezien MLO 2023-2028

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief 8 – Segment 1

Klik hier voor Nieuwsbrief 8 – Segment 1 – Eerste ervaringen en verdieping

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 7 – 2023

Klik hier voor MLO nieuwsbrief week 7 met de volgende onderwerpen: – Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg – bijlage 1 – MER en MLW gemeenten; basisovereenkomst 2024 e.v. – Migratie berichtenverkeer – bijlage 2 – bijlage 3 – Reminder indienen productie- en jaarverantwoording 2022 – Corona meerkostenregeling vervalt

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MER en MLW gemeenten: Inschrijving Basisovereenkomst Wmo Begeleiding en Kortdurend Verblijf 2024 e.v. is geopend

Tender T28202 is geopend in Mercell Source-to-Contract, aanbieders kunnen zich hierop inschrijven. De inschrijving staat open tot 1 oktober, maar alleen aanbieders die vóór 1 maart 2023 hebben ingeschreven worden uitgenodigd voor de voorbereidende overlegtafel.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 3 – 2023

Klik hier voor de eerste MLO nieuwsbrief van 2023 met de volgende onderwerpen: – Wijziging toegangsroute CJG voor Zorg in Natura per 1-1-2023 – Productie- en jaarverantwoording 2022 – Negometrix wordt Mercell source-to-Contract – Tussentijdse toetreding nieuwe aanbieders

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

NML Nieuwsbrief 6 voortgang Segment 1

Klik hier voor  de gezamenlijke NML nieuwsbrief over de nieuwe wijze van samenwerken binnen Segment 1. Het gaat hier om opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.  Per 1 januari 2023 is een nieuwe wijze van samenwerken gestart om jeugdigen en gezinnen met complexe problemen te helpen.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Indexering tarieven 2023

Bericht voor de gecontracteerde zorgaanbieders Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Nieuwe taken: de Bestuurlijke Stuurgroep MLO heeft zich gebogen over de ontvangen bezwaren tegen de gehanteerde indexatiemethodiek voor de tarieven voor 2023. Er is besloten om de tarieven van 2022 voor het jaar 2023 niet te indexeren aan de hand van CBS-index ’86 Gezondheidszorg. De tarieven […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Nieuwsbrief voortgang Segment 1 – NML

Klik hier voor nieuwsbrief 5, voortgang Segment 1.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 46 – 2022

Klik onderstaand voor de MLO nieuwsbrief + bijlage week 46-2022 met de volgende onderwerpen: – Contractering en transformatie Jeugdhulp Segment 1 NML – Verlengingen overeenkomsten 2023 – Géén 301-berichten met terugwerkende kracht – Meerkosten 2022 – Productie- en jaarverantwoording 2022 – Negometrix wordt Mercell source-to-Contract

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO