Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Meerkostenregeling

In Midden-Limburg Oost komt er geen regionale regeling. In september 2020 is in de Bestuurlijke Stuurgroep Midden-Limburg Oost al over een meerkostenregeling gesproken. Destijds waren er nauwelijks aanvragen van zorgaanbieders en was er ook nog geen financieel budget beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2020. Toen is besloten om af te wachten wat de ontwikkelingen zijn. […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Publicatie aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg

De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West (Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray / Midden Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond / Midden West: Leudal, Nederweert en Weert) hebben afgesproken om samen op te trekken op het thema Integrale Crisishulp Jeugd. De […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Ouderpanel ML zoekt nieuwe leden!

Bericht voor de gecontracteerde zorgaanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp in Midden-Limburg. Het ouderpanel, een gewaardeerde en belangrijke adviseur van de gemeenten in Midden-Limburg, is dringend op zoek naar nieuwe leden. Ken je een ouder/verzorger van een jeugdige die jeugdhulp heeft (gehad) en die praktijkervaringen met de jeugdhulp met ons wil delen zodat we samen ons beleid kunnen […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Presentatie infosessie aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd

7 Januari 2021 vond een informatiesessie plaats over Integrale Crisishulp Jeugd. Klik hier voor de presentatie van deze sessie.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Indienen facturen 2020

Bericht voor gecontracteerde zorgaanbieders: in onze samenwerkingsovereenkomst 2020 is opgenomen dat er tot 1 april 2021 gefactureerd kan worden. Alle facturen over 2020 ingediend na deze datum zullen afgewezen worden. We herinneren u aan deze afspraak om teleurstelling te voorkomen en adviseren om uw facturatie en berichtenverkeer met voorrang te actualiseren.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Gezamenlijke Nieuwsbrief Noord- en Midden-Limburg

Klik hier voor de nieuwsbrief aan de gecontracteerde aanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp m.b.t. een informatiesessie welke op 7 januari a.s. gehouden zal worden aangaande de aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg 2022.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO-MLW Nieuwsbrief week 50

Klik hier voor nieuwsbrief week 50 – 2020. U wordt hiermee geïnformeerd over: – Ontwikkeling Expertisecentrum Limburg – Berichtenverkeer, zie ook bijlagen planning iWmo en iJW – Overlegtafels Wmo en gespecialiseerde Jeugdhulp 2021

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO-MLW Nieuwsbrief week 44

Klik hier voor nieuwsbrief week 44 –2020. U wordt hiermee geïnformeerd over: – Berichtenverkeer > overstappen naar het nieuwe declaratieproces per 2021 – Jaarverantwoording 2020 – Controleren verklaringen omtrent het gedrag

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Voorgenomen verlenging overeenkomsten 2021

Klik hier voor het bericht aangaande de voorgenomen verlenging van de overeenkomsten voor het jaar 2021 en de voorwaarden.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Bericht Rijksoverheid – meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft dat vandaag besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 – of verdenking daarop – niet uitgesteld kan worden. Lees hier het […]

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO