Nieuws.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Jaarverantwoording 2021

Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten te beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2021 is op 12 […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Wijzigingen per 1-1-2022 binnen het segment Wonen

De 7 gemeenten in Midden-Limburg hebben in 2021 samen een aanbesteding doorlopen op het segment Wonen. Voor de 4 verschillende deelsegmenten zijn de volgende aanbieders gecontracteerd: Perceel A Pleegzorg en gezinshuizen: Rubicon en Xonar Perceel B Kleinschalige woon-leefgroep: AnneWim, Hoeve de Kaolder, PSW en PGZ Perceel C Zelfstandig wonen training: combi CarePlus/PGZ en METggz Perceel […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Crisishulp Noord- en Midden-Limburg veranderingen per 1.1.2022

Vanaf 1-1-2022 hebben wij als regio Midden Limburg Oost, samen met de Regio Midden Limburg West en de Regio Noord Limburg een vernieuwde dienst opgezet. Met deze nieuwe opzet willen wij nog beter handelen bij die situatie waarbij een snelle reactie noodzakelijk is. Wij wijzen er in het bijzonder op dat een crisisverblijf vanaf 1 […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Indienen facturen 2021

Bericht voor gecontracteerde zorgaanbieders: in onze samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er tot 1 april 2022 gefactureerd kan worden. Alle facturen over 2021 ingediend na deze datum zullen afgewezen worden. We herinneren u aan deze afspraak om teleurstelling te voorkomen en adviseren om uw facturatie en berichtenverkeer met voorrang te actualiseren.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 46 – 2021

Klik hier voor nieuwsbrief week 46 – 2021 Hiermee brengen wij graag het volgende onder uw aandacht: Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders – jeugddomein. Online training ‘Maak het verschil voor een kind’.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

MLO Nieuwsbrief week 44-2021

Klik hier voor de MLO nieuwsbrief van week 44-2021. U wordt hiermee geïnformeerd over o.a.: Meerkostenregeling na 1 oktober 2021 Wijzigingen berichtenverkeer Vecozo controle op IP-adressen vanaf 1 november 2021 Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg Wachtlijsten Wijzigingen Dyslexiezorg Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders – jeugddomein

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

VECOZO start controle op IP-adressen vanaf 1 november; zorg dat het uitwisselen van VSP berichten mogelijk blijft!

VECOZO start op 1 november met het controleren van de IP-adres(sen) waarmee een systeemgebruiker van een zorgaanbieder bij hen aanklopt. In de afgelopen maanden zijn de op hen aangesloten zorgaanbieders en softwarepartijen hierover veelvuldig per mail en brief geïnformeerd. Het grootste deel van de doelgroep heeft tot nu toe actie ondernomen. Organisaties waarvan de IP-adressen […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Hulpvraag – zoektocht naar een perspectief biedende woonsetting

De in onze regio gecontacteerde zorgaanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp hebben vandaag via Negometrix een bericht + bijlage ontvangen aangaande een perspectief biedende woonsetting voor kinderen / jongeren die vanwege hun meervoudige complexe problematiek een prikkelarme woonomgeving nodig hebben. Een voorziening welke momenteel niet beschikbaar is bij de bestaande gecontracteerde aanbieders. De gemeenten zijn op zoek naar […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Wijzigingen Wmo begeleiding gemeente Roermond

Bericht voor zorgaanbieders met een MLO basisovereenkomst Wmo nieuwe taken:  Eind 2020 bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Roermond om Wmo begeleiding op een andere wijze te contracteren. Op 24 juni heeft u het bericht ontvangen dat de gemeente Roermond uit de basisovereenkomst Wmo  is getreden. Inmiddels heeft de gemeente de aanbesteding […]

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO

Uitnodiging aanbiederssessie segment 1, 21 juli 2021

Op 20 mei 2021 hebben wij u bericht dat wij externe deskundigen hebben gevraagd ons te adviseren over de verdere aanpak van segment 1 jeugd. In het advies dat wij hebben ontvangen, wordt ons geadviseerd om te stoppen met de voorgenomen inkoopprocedure voor segment 1 voor Noord- en Midden-Limburg. In plaats daarvan is geadviseerd om […]

Categorieën

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO