Bericht voor zorgaanbieders met een MLO overeenkomst voor één of meerdere producten ambulante Jeugdhulp.

Op dit moment heeft u een lopende overeenkomst voor één of meerdere producten ambulante jeugdzorg voor de gemeenten in Midden-Limburg Oost. Zoals u wellicht al weet zijn de gemeenten in Midden-Limburg voornemens om gezamenlijk nieuwe overeenkomsten af te sluiten met ingangsdatum 1 januari 2026. 

 

Het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor ambulante jeugdzorg vergt een zorgvuldige voorbereiding waar we ook de marktpartijen en u als huidige zorgaanbieder in het bijzonder bij willen betrekken. Hiervoor organiseren wij op 19 januari een marktconsultatie. 

 

Het marktconsultatiedocument is op 18 december gepubliceerd op TenderNed, referentie TN 443990, Ambulante Jeugdzorg Midden-Limburg. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook naar deze publicatie. 

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO