Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v.
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen (hierna MER), Leudal, Nederweert en Weert (hierna MLW) hebben de samenwerking opgezocht mbt de verwerving 2024. Inmiddels is de aanbesteding [via tender T28202 in Mercell-source-to-contract] afgerond en hebben de gegunde partijen een bericht ontvangen.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen nieuwe aanbieders zich van 1 september tot 1 november van betreffend jaar aanmelden bij de gemeente om toe te treden tot de overeenkomst. De gemeente toetst aansluitend of de nieuwe aanbieder voldoet aan de gestelde eisen.

Basisovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v
Werkafsprakenboek Wmo begeleiding en kortdurend verblijf  2024 e.v. – incl. perceelbeschrijvingen

Documenten als voorbereiding op de aanbesteding:
Presentatie aanbieders startbijeenkomst 19-09-2022
Bijeenkomst Wmo MLW en MER 19-09-2022
Presentatie bijeenkomst Wmo MLW en MER 14-11-2022
Overlegtafel Wmo 14 november 2022
Presentatie aanbieders bijeenkomst 12 december 2022
Overlegtafel Wmo 13 maart 2023Bijlage 1 Bijlage 2
Overlegtafel Wmo 20 maart 2023Bijlage 1
Overlegtafel Wmo 6 april 2023Bijlage 1 Bijlage 2

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO