Binnen zorgregio Midden-Limburg Oost regelen de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het MLO regioteam voert taken uit op het gebied van inkoop, monitoring, accountmanagement en contractbeheer. En ondersteunt gemeenten daarmee bij de uitvoering van de bepalingen van de integrale raamovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp, Wmo, Hulp bij het Huishouden en Hulpmiddelen.

Via onderstaande knoppen is relevante informatie te vinden voor gecontracteerde aanbieders en nieuwe zorgaanbieders die zich willen contracteren in deze regio.

Voor meer informatie over de “Verwerving Wmo 2024 e.v.” klik hier.
Deze informatie is ook te vinden via onderstaande groene knoop > gecontracteerde aanbieders > Wmo.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO