Binnen zorgregio Midden-Limburg Oost regelen de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het regioteam voert taken uit op het gebied van inkoop, monitoring, accountmanagement en contractbeheer. En ondersteunt gemeenten daarmee bij de uitvoering van de bepalingen van de integrale raamovereenkomst Jeugdhulp en Wmo.

Jeugdhulp

De Midden-Limburgs Oost gemeenten hebben gezamenlijk een beleidsvisie en een beleidsplan opgesteld, dat de basis legt voor de transitie én transformatie van de Jeugdhulp. Hierin is het Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg de spil van het nieuwe stelsel. De beleidsdocumenten bieden de basis voor het huidige en nieuw te ontwikkelen inkoopbeleid.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De 4 gemeenten in Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) hebben sub-regionale beleidskaders en beleidsplannen vastgesteld, die op hoofdlijnen overeenkomen. Deze documenten leggen de basis voor de transitie én transformatie van de Wmo. Ze bieden ook de basis voor het huidige en nieuw te ontwikkelen toekomstig inkoopbeleid.

Onderstaand relevante informatie voor gecontracteerde aanbieders en nieuwe zorgaanbieders die zich willen contracteren in deze regio.

 

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO