Nieuwe aanbieders

Voor de Gespecialiseerde Jeugdhulp kunnen zorgaanbieders een overeenkomst sluiten met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond [regio Midden-Limburg Oost]. Voor de Wmo nieuwe taken kan een overeenkomst worden afgesloten met de MER gemeenten [Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen]. Wanneer u zich zou willen inschrijven zijn hieraan voorwaarden en kwaliteitseisen verbonden. Klik hier voor de basisvoorwaarden. Wanneer u aan deze voorwaarden kunt voldoen kan een vrijblijvend intakegesprek volgen. [Voor het gedwongen kader is een subsidieregeling overeengekomen met een aantal aanbieders.]

Tussentijdse toetreding nieuwe aanbieders
Met ingang van 1 januari 2023 kunnen potentiële nieuwe aanbieders niet meer het gehele jaar toetreden. Wij hanteren hiertoe de volgende momenten:
Wmo begeleiding en kortdurend verblijf: openstelling van Mercell tender T28202 van 1 september tot 1 november van het betreffend jaar.
Gespecialiseerde Jeugdhulp: openstelling Mercell tender T90988 van maandag 3 juni tm vrijdag 12 juli 2024.
* data onder voorbehoud.

Aanmelding in tendersysteem

De aanmelding voor de basisovereenkomsten [gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo MER] verloopt via Negometrix/Mercell Source-to-contract. U kunt hiervoor een account account bij Mercell aanmaken via https://www.negometrix.com/nl/login-2/.  Wanneer u zicht dan meldt in Mercell voor de MLO basisovereenkomst[en], doorloopt u stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectiecriteria zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst. Na toekenning tot de basisovereenkomst ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst[en]. Deze uitvoeringsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid om voor producten per gekwalificeerd perceel in te schrijven. Na een positieve beoordeling volgt gunning.