Nieuwe aanbieders

Voor de gespecialiseerde jeugdhulp, crisishulp en Wmo nieuwe taken kunnen zorgaanbieders op elk moment een overeenkomst sluiten met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond [regio Midden-Limburg Oost]. Wanneer u zich zou willen inschrijven zijn hieraan voorwaarden en kwaliteitseisen verbonden. Klik hier voor de basisvoorwaarden. Wanneer u aan deze voorwaarden kunt voldoen kan een vrijblijvend intakegesprek volgen. [Voor het gedwongen kader is een subsidieregeling overeengekomen met een aantal aanbieders.]

Intakegesprek

Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u zich aanmelden bij inkoop@sociaaldomeinmlo.nl. Tijdens het gesprek wordt u in de gelegenheid gesteld aan te geven welke zorg u kunt bieden. Vanuit de gemeente(n) wordt bij die gelegenheid een nadere toelichting gegeven op de mogelijkheden, samenwerking, beleid, scope van de aanbesteding, werkafspraken, et cetera. Dit met het doel om u gericht te helpen en om de juiste zorg te contracteren. Door op voorhand met elkaar in gesprek te gaan, zijn de verwachtingen duidelijk en verloopt een eventuele aanmelding efficiënter. De gesprekken worden gezamenlijk gevoerd door de Midden-Limburgse regio’s Oost en West.

Aanmelding in tendersysteem

De aanmelding voor de basisovereenkomsten [gespecialiseerde jeugdhulp,
Wmo en crisishulp jeugd] verloopt via Negometrix. Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt u stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectiecriteria zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst. Na toekenning tot de basisovereenkomst ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst[en]. Deze uitvoeringsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid om voor producten per gekwalificeerd perceel in te schrijven. Na een positieve beoordeling volgt gunning.
Onderstaande links brengen u naar de tenders van Midden-Limburg Oost
MLO 2018 Basisovereenkomst Crisishulp Jeugd
MLO 2018 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp
MLO 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe taken

Informatie aangaande de inkoop van regio Midden-Limburg West is te vinden via deze link