Nieuwe aanbieders

Voor de Gespecialiseerde Jeugdhulp kunnen zorgaanbieders een overeenkomst sluiten met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond [regio Midden-Limburg Oost]. Voor de Wmo nieuwe taken kan een overeenkomst worden afgesloten met de MER gemeenten [Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen]. Wanneer u zich zou willen inschrijven zijn hieraan voorwaarden en kwaliteitseisen verbonden. Klik hier voor de basisvoorwaarden. Wanneer u aan deze voorwaarden kunt voldoen kan een vrijblijvend intakegesprek volgen. [Voor het gedwongen kader is een subsidieregeling overeengekomen met een aantal aanbieders.]

Tussentijdse toetreding nieuwe aanbieders
Met ingang van 1 januari 2023 kunnen potentiële nieuwe aanbieders niet meer het gehele jaar toetreden. Wij hanteren hiertoe voor 2023 de volgende momenten:
Wmo nieuwe taken > openstelling van 15-5-2023 tm 30-6-2023 [slechts 1 moment i.v.m. nieuwe aanbesteding].
Gespecialiseerde Jeugdhulp > openstelling van 15-5-2023 tm 30-6-2023 en van 1-9-2023 tm 15-10-2023.
* data onder voorbehoud.

Aanmelding in tendersysteem

De aanmelding voor de basisovereenkomsten [gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo MER] verloopt via Negometrix/Mercell Source-to-contract. U kunt hiervoor een account account bij Mercell aanmaken via https://www.negometrix.com/nl/login-2/.  Wanneer u zicht dan meldt in Mercell voor de MLO basisovereenkomst[en], doorloopt u stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectiecriteria zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst. Na toekenning tot de basisovereenkomst ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst[en]. Deze uitvoeringsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid om voor producten per gekwalificeerd perceel in te schrijven. Na een positieve beoordeling volgt gunning.
2023 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp MLO
2023 Basisovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf MER

Nieuwe verwerving Basisovereenkomst Wmo begeleiding en kdv 2024 e.v. voor de MER en MLW
Er komt voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen (hierna MER), Leudal, Nederweert en Weert (hierna MLW) een nieuwe verwerving voor 2024.  De te contracteren diensten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Hiertoe is Tender T28202 geopend in Mercell Source-to-Contract, aanbieders kunnen zich hierop tot 29 september 2023  inschrijven.