Gemeenten staan dicht bij hun inwoners. Daardoor kunnen zij de zorg en ondersteuning dichter bij huis regelen in overleg met cliënten, ouders, familie, vrijwilligers en professionals.

Eigen kracht

Zorg wordt steeds duurder en moet door minder mensen worden opgebracht. Gemeenten streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Zij regelen zoveel mogelijk hun eigen zorg en ondersteuning, eventueel met hulp van hun directe omgeving. School, buurt, verenigingen en maatschappelijke organisaties spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.

Centrum voor Jeugd en gezin

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Daar kunnen ouders soms best wat hulp bij gebruiken. Daarom is er het Centrum voor Jeugd en Gezin [CJG]. Het CJG is dé plek waar ouders of verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt verschillende vormen van ondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot en met 23 jaar). Zo kunt u er terecht voor informatie en advies, themabijeenkomsten, workshops en persoonlijke ondersteuning. Met alle vragen over opvoeden en opgroeien kun je bij het CJG terecht. Het CJG biedt ondersteuning bij:

 • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
 • Complexe opvoed- en opgroeivragen
 • Psychische en psychiatrische problematiek
 • Bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
 • Aanvragen persoonsgebonden budget (PGB)
 • Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp

Het CJG biedt hulp op maat waarin er stap voor stap in overleg met u gewerkt wordt aan de zorgen welke u heeft. Indien de hulp die het CJG biedt niet voldoende blijkt kunnen zij toegang verlenen naar gespecialiseerde jeugdhulp voor uw kind. U hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig en de ondersteuning is gratis. Het Centrum is er voor alle ouders en jeugdigen uit de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. U kunt op alle werkdagen op afspraak bij het CJG terecht.

Contact CJG

Telefoon: 088-43 88 300 (iedere werkdag van 8.30-17.00 uur)
E-mail: info@cjgml.nl
Website: www.cjgml.nl (voor ouders/opvoeders)

Zorgtoewijzing Jeugdhulp

Verwijzen naar Jeugdhulp kan via de volgende kanalen:

 • Via de loketten (CJG) van de MLO gemeenten
 • Via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
 • Via Jeugdbescherming en -reclassering
 • Via het basisonderwijs – voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Zorgtoewijzing Wmo begeleiding

Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf. Zoals o.a. de volgende maatwerkvoorzieningen:

 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Hulp bij het huishouden

Wat moet u doen?

 • Neem contact op met afdeling Wmo van uw gemeente.
 • U maakt melding van uw probleem
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Is begeleiding op grond van de Wmo voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen. Zonder een publiekrechtelijk besluit is het voor inwoners niet mogelijk gebruik te maken van maatwerkvoorziening begeleiding.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO