In de regio Midden-Limburg worden er op de terreinen van Gedwongen kader Jeugd, Crisishulp Jeugd, Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken aparte overlegtafels georganiseerd tussen geselecteerde aanbieders en de gemeenten. Onderstaand is meer informatie hierover te vinden.