In de regio Midden-Limburg worden er op de terreinen van Jeugdhulp en Wmo aparte overlegtafels georganiseerd tussen geselecteerde aanbieders en de gemeenten. Onderstaand is meer informatie hierover te vinden.