Het declaratieteam Jeugd en Contractmanagement constateren dat zorgaanbieders steeds vaker starten met zorg zonder dat er een geldige beschikking via berichtenverkeer is ontvangen. Dit geld ook voor het inzetten van MEER uren, dagdelen en etmalen waarvoor geen nieuwe beschikking is afgegeven en achteraf een hogere beschikking wordt aangevraagd. Zorg leveren zonder beschikking is onrechtmatig en belast onnodig het administratieve proces.

Aanbieders die zorg leveren zonder geldige beschikking (301-bericht) leveren zorg voor eigen beurs omdat er geen beschikkingen meer met terugwerkende kracht worden afgegeven.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de contractmanager van de regio Midden-Limburg Oost via contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO