Klik hier voor de nieuwsbrief voor gecontracteerde zorgaanbieders met o.a. de volgende onderwerpen:
– Reminder indienen meerkosten 2021
– Indienen facturen 2021
– Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders
– Servicecentrum MER vanaf nu rechtstreeks telefonisch bereikbaar
– Segment Wonen vanaf 01-01-2022
– Integrale crisishulp Noord- en Midden-Limburg vanaf 01-01-2022

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO