De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond) en Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert) hebben samen afgesproken op te trekken in het contracteren van Integrale Crisishulp Jeugd.

Inhoudelijke zorg
Er kunnen altijd situaties voorkomen waarin jeugdigen of ouders/verzorgers te maken krijgen met een crisissituatie. Denk hierbij aan een psychiatrische crisis of ernstige opvoedproblemen waarbij direct actie nodig is door professionals. Die directe actie noemen we crisishulp. Jeugdhulp moet voor de crisishulpverlening altijd (24/7) direct bereikbaar en beschikbaar zijn.

Structuur Integraal Crisisteam
Voor 1-1-2022 bestond er een knip tussen de toeleiding naar crisishulp (toegang) en de daadwerkelijke crisishulp. Vanaf 1-1-2022 is de crisishulp jeugd in een vernieuwde structuur opgezet. We gaan werken met een Integraal Crisisteam. De professionals uit dit team doen de (telefonische) triage (toegang), gaan indien er sprake is van een crisis er op af én regelen  en of bieden vervolgens ook de nodigde acute hulp.

Verder geldt   dat een crisisverblijf vanaf 1 januari 2022 maximaal zeven (7) dagen kan duren (met uitzondering van plaatsingen in het kader van de Wet verplichte ggz (max. 2×3 weken). Ambulante crisishulp kan maximaal vier (4) weken duren.

Gecontracteerde aanbieders samenwerkingsverband
De aanbesteding heeft geleid tot het contracteren van het samenwerkingsverband tussen de volgende zorgaanbieders:

  • Mutssaerstichting (penvoerder en gemachtigde);
  • Stichting MET ggz;
  • Stichting Xonar.

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van vier (4) jaar met de mogelijkheid voor de veertien gezamenlijke gemeenten tot twee (2) optionele verlengingen van drie (3) jaar.

De gemeenten zijn alleen met het bovenstaande samenwerkingsverband een contract aangegaan. Gedurende de looptijd van dit contract worden geen andere zorgaanbieders van crisishulp toegelaten. Dit betekent ook dat ‘specifiek maatwerk’ niet mogelijk is. Crisishulp verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder wordt niet gefinancierd. Wanneer een niet-gecontracteerde zorgaanbieder door een verwijzer wordt benaderd voor het verlenen van crisishulp, dient die zorgaanbieder de verwijzer te verwijzen naar het gecontracteerde samenwerkingsverband. Het is aan dit samenwerkingsverband om de eventuele (on)mogelijkheden en voorwaarden voor een onder-aannemerschap te onderzoeken.

 

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO