De 7 gemeenten in Midden-Limburg hebben in 2021 samen een aanbesteding doorlopen op het segment Wonen. Voor de 4 verschillende deelsegmenten zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:
Perceel A Pleegzorg en gezinshuizen: Rubicon en Xonar
Perceel B Kleinschalige woon-leefgroep: AnneWim, Hoeve de Kaolder, PSW en PGZ
Perceel C Zelfstandig wonen training: combi CarePlus/PGZ en METggz
Perceel D Logeren: PSW, CLZ, Hoeve de Kaolder en Hoeve Delshorst
Deze informatie is inmiddels verwerkt in onze website wanneer u zoekt naar een jeugdhulp aanbieder onder Stap 1. Daar is ook de verwijzing naar de percelen A, B, C en D te zien.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO