Vanaf 1-1-2022 hebben wij als regio Midden Limburg Oost, samen met de Regio Midden Limburg West en de Regio Noord Limburg een vernieuwde dienst opgezet. Met deze nieuwe opzet willen wij nog beter handelen bij die situatie waarbij een snelle reactie noodzakelijk is. Wij wijzen er in het bijzonder op dat een crisisverblijf vanaf 1 januari 2022 voor maximaal 7 dagen kan gelden (met uitzondering van plaatsingen in het kader van de WvGGZ (max. 2×3 weken). Klik hier voor de Nieuwsbrief Crisishulp NML.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO