Klik hier voor de MLO nieuwsbrief van week 44-2021. U wordt hiermee geïnformeerd over o.a.:

  • Meerkostenregeling na 1 oktober 2021
  • Wijzigingen berichtenverkeer
  • Vecozo controle op IP-adressen vanaf 1 november 2021
  • Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg
  • Wachtlijsten
  • Wijzigingen Dyslexiezorg
  • Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders – jeugddomein
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO