VECOZO start op 1 november met het controleren van de IP-adres(sen) waarmee een systeemgebruiker van een zorgaanbieder bij hen aanklopt. In de afgelopen maanden zijn de op hen aangesloten zorgaanbieders en softwarepartijen hierover veelvuldig per mail en brief geïnformeerd.

Het grootste deel van de doelgroep heeft tot nu toe actie ondernomen. Organisaties waarvan de IP-adressen op 1 november niet of onvolledig zijn geregistreerd, krijgen geen toegang meer tot de VECOZO-diensten. Declareren met het systeemcertificaat bij een gemeente is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Zodra de IP-adressen juist en volledig zijn geregistreerd, zijn de VECOZO-diensten direct weer te bereiken voor de betreffende zorgaanbieder.

Let op! Zorgaanbieders die de IP-adressen op 1 november namelijk niet hebben geregistreerd kunnen geen VSP berichten meer uitwisselen met gemeenten.

Informatiebeveiliging
VECOZO staat voor veilige communicatie in de zorg. Daarom werken zij doorlopend aan de verbetering van hun informatiebeveiliging. Een belangrijk beveiligingsmiddel is het VECOZO-certificaat.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op:

Contact
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO