Bericht voor zorgaanbieders met een MLO basisovereenkomst Wmo nieuwe taken: 
Eind 2020 bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Roermond om Wmo begeleiding op een andere wijze te contracteren. Op 24 juni heeft u het bericht ontvangen dat de gemeente Roermond uit de basisovereenkomst Wmo  is getreden. Inmiddels heeft de gemeente de aanbesteding succesvol afgerond en is op 28 juli 2021 de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning ondertekend met Vijf. Hiermee is de gemeente Roermond een meerjarige samenwerking aangegaan met Vijf. De uitvoering van de overeenkomst start per 1 januari 2022. Per direct wordt al met implementatie gestart.

Wat betekent dit voor de huidige gecontracteerde aanbieders? Voor uw organisatie betekent dit dat u vanaf 1 januari 2022 voor Wmo begeleiding individueel en begeleiding groep geen overeenkomst meer heeft met de gemeente Roermond. Vijf zal in de komende periode haar plan verder uitwerken waarbij zij met u contact opneemt over een eventuele samenwerking of overname van cliënten na 1 januari 2022. Als gemeente vragen wij u om medewerking te verlenen aan een zorgvuldige overgang en warme overdracht van uw huidige cliënten naar de nieuwe situatie.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht met het contractmanagement van de regio Midden-Limburg Oost via contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO