Op 20 mei 2021 hebben wij u bericht dat wij externe deskundigen hebben gevraagd ons te adviseren over de verdere aanpak van segment 1 jeugd. In het advies dat wij hebben ontvangen, wordt ons geadviseerd om te stoppen met de voorgenomen inkoopprocedure voor segment 1 voor Noord- en Midden-Limburg. In plaats daarvan is geadviseerd om op basis van het Koersdocument de inhoudelijke dialoog weer samen met u op te starten. Wij nemen dit advies over en het besluit daarover ligt nu ter bekrachtiging voor aan de colleges van burgemeester en wethouders. Klik hier voor het advies.
Wij gaan daarover en over de daarin beschreven aanpak graag met u in gesprek. Dat zal plaatsvinden in een digitale sessie op 21 juli 2021, van 14:00 u tot 15:30 u. U kunt zich via het e-mailadres info@sdln.nl aanmelden voor deze sessie. Vul in de e-mail a.u.b. als onderwerp ‘Sessie Segment 1’ in en vermeldt de namen, functies en e-mailadressen van de deelnemers. Per organisatie kunnen maximaal 2 deelnemers worden aangemeld. Aanmelden kan vóór maandag 19 juli 2021 17:00 u. Uiterlijk dinsdag 20 juli 2021 ontvangt u dan de link naar MS Teams.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO