Save the dates: lunchbijeenkomsten ‘in gesprek met…’
Het project ‘Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek’ richt zich op de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Omdat het een project is voor Noord- en Midden-Limburg wordt er ook een regionale visie opgesteld. Een visie vraagt om mensen die meedenken en meepraten. Daarom vragen we professionals, inwoners, ervaringsdeskundigen, ketenpartners etc. om input.

Gezien de huidige coronamaatregelen halen we deze input voor de visie op in de vorm van digitale lunchbijeenkomsten in de maanden april, mei en juni. De bijeenkomsten zijn altijd van 12.00 uur tot 13.00 uur. In elke bijeenkomst staat een thema centraal, waarvoor we één of meerdere sprekers uitnodigen.

De eerste lunchbijeenkomst heeft op 6 april j.l. plaatsgevonden waar we in gesprek zijn geweest met Erik Dannenberg. We zijn druk met het organiseren van de vervolgbijeenkomsten; deze vinden plaats op onderstaande data. Omdat we hebben moeten schuiven met enkele sprekers is de bijeenkomst van 20 april komen te vervallen.

De geplande data en de thema’s voor de komende lunchbijeenkomsten (van 12-13 uur) zijn:

Maandag 10 mei 2021 met als thema “Werken als beste zorg”
Maandag 17 mei 2021 met als thema “(nieuwe) woonvormen”
Donderdag 3 juni 2021 met als thema “Thuis in de wijk en de-stigmatisering”
Dinsdag 15 juni 2021 met als thema “Doen wat goed is / de menselijke maat”
Donderdag 24 juni met als thema “Cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid”

Een week voor de betreffende bijeenkomsten sturen wij u het programma toe met een link naar MS Teams. U hoeft zich dus niet aan te melden maar kunt eenvoudig via de link direct deelnemen aan de bijeenkomst. Ook kunt u deze uitnodigingen makkelijker delen.
Let wel: iedere bijeenkomst wordt apart aangekondigd en krijgt een aparte link.

Wij zien u graag terug bij een of meerdere van onze bijeenkomsten.

Projectteam
‘Regionale samenwerking voor inwoners met een complexe problematiek’

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO