LET OP: Dit bericht betreft een onverplichte en extra berichtgeving aanvullend op de wettelijk voorgeschreven publicatie om eenieder op het bestaan van de opdracht te wijzen. Alle informatie over de aanbesteding is beschikbaar in Negometrix. Alle communicatie over de aanbesteding kan en zal alleen maar plaatsvinden via Negometrix.

Opdrachtgevers
In Midden-Limburg werken de twee (2) jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en Midden-Limburg West (gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) samen.

De gemeenten in de jeugdregio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West hebben afgesproken om samen op te trekken bij de aanbesteding van het segment Wonen vallende onder de Jeugdwet. De gemeente Weert treedt op als trekker (gemandateerde gemeente).

Opdracht
In deze opdracht zijn alle woonvormen voor Jeugdigen samengebracht. Voor de beoogde transformatiedoelstellingen van de gemeenten worden deze diensten in één aanbesteding op de markt gebracht.

De opdracht is verdeeld in vier (4) percelen. Per gemeente, per perceel zal een raamovereenkomst gesloten worden met meerdere aanbieders.

Perceel A. Pleegzorg en gezinshuizen (maximaal twee contractanten)
Perceel B. Kleinschalige woon-leefgroep (maximaal vier contractanten)
Perceel C. Zelfstandig wonen training (maximaal twee contractanten)
Perceel D. Logeren (maximaal vier contractanten)
De Opdrachtgever wenst dan ook met ingang van 1 januari 2022 een Overeenkomst met een beperkt aantal Opdrachtnemers af te sluiten.

Aanbestedingsproces
Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in Negometrix en vanuit Negometrix op TenderNed en TED gepubliceerd. De planning van het aanbestedingsproces vindt u in tender 174455. Belangstellenden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan deze aanbesteding, door het indienen van een inschrijving binnen de daarvoor gegeven termijn.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO