Zoals in de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd beëindigd de aanbieder de dienstverlening administratief door het zenden van een elektronisch stop-zorg iWmo 307-bericht.

Vanaf 1 januari 2020 hebben we te maken met het abonnementstarief Wmo. Cliënten betalen dan per maand een vast bedrag eigen bijdrage voor de ontvangen zorg. In de afgelopen periode heeft de gemeente Roermond veel klachten ontvangen omdat de datum van het ontvangen IWmo 307-bericht niet gelijk is aan de daadwerkelijk laatste dag geleverde zorg of begeleiding. Door het onjuist aanleveren van de einddatum moet de client een onterechte eigen bijdrage betalen.
Omdat dit probleem zich vaker voordoet bij de cliënten waarbij de beschikking begin van een nieuwe maand afloopt, heeft de gemeente Roermond besloten nieuwe beschikkingen uiterlijk te beëindigen op de laatste dag van de maand. In het belang van onze burger en onnodige administratieve lasten wordt aanbieders gevraagd in hun administratief proces extra aandacht te besteden aan het vermelden van de juiste einddatum in het iWmo 307-bericht.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO