Segment 1: opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf Noord- en Midden-Limburg 2022

Zoals ook via de nieuwsmailing van de MGR Sociaal Domein Limburg Noord gecommuniceerd. Vanaf 2022 willen de 14 gemeenten van de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West (Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray / Midden Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond / Midden West: Leudal, Nederweert, Weert) via een aanbesteding opname vervangende behandelingen en behandeling met verblijf contracteren.

Aanleiding en doel
Tijdens de aanbiederssessie op 1 februari jl. is ook de planning van alle aanbestedingen met u gedeeld. Zoals u inmiddels gemerkt heeft is deze aanbesteding niet gepubliceerd begin maart zoals destijds verwacht werd. Bij het opstellen van de aanbestedingsstukken (en de daarbij behorende elementen als een programma van eisen alsook de kostprijzen), komen wij tot de conclusie dat we aanvullende informatie nodig hebben van u als aanbieder.

Deelnemers
Uiteraard is iedere belangstellende welkom aan te sluiten bij de informatiesessie en marktconsultatie. De sessie richt zich echter inhoudelijk specifiek op opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf Noord- en Midden-Limburg 2022 en wij zijn vooral op zoek naar aanbieders in deze zorgvormen voor een complexe doelgroep.

Aanmelden digitale informatiesessie en marktconsultatie
De sessies vinden plaats op
– Vrijdag 9 april 2021 van 09.00 – 11.00 uur: Wij willen u tijdens de informatiesessie van 9 april 2021 meenemen in de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en u deelgenoot maken van de wijze waarop wij aan de slag zijn gegaan met de opbrengsten uit het bestuurlijke traject, het Koersdocument en de eerdere marktconsultatie. Tevens willen we een aantal inhoudelijke documenten met u delen, met een aantal concrete vragen aan u als aanbieder.
en
– Vrijdag 23 april 2021 van 09.00 – 11.00: Tijdens de marktconsultatie van 23 april 2021 vragen wij u als aanbieder om reflectie op de gestelde vragen n.a.v. de verstrekte documenten. Hier zullen wij tijdens de informatiesessie van 9 april ook meer vertellen over de vorm en kaders die wij hierbij in gedachten hebben. Tot slot zullen we dan ook verder ingaan hoe de planning er na 23 april 2021 uitziet.

U kunt u via het e-mailadres info@sdln.nl aanmelden voor beide informatiesessies. Vul in de e-mail a.u.b. als onderwerp ‘Consultatie Segment 1’ in en vermeldt de namen, functies en e-mailadressen van de deelnemers. Per organisatie kunnen maximaal 3 deelnemers worden aangemeld.

Aanmelden kan t/m dinsdag 6 april 2021.
Uiterlijk woensdag 7 april 2021 ontvangt u de link naar MS Teams voor beide sessies.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO