Klik hier voor nieuwsbrief week 50 – 2020. U wordt hiermee geïnformeerd over:

– Ontwikkeling Expertisecentrum Limburg
– Berichtenverkeer, zie ook bijlagen planning iWmo en iJW
– Overlegtafels Wmo en gespecialiseerde Jeugdhulp 2021

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO