Belangrijk bericht voor aanbieders die werken met Berichtenverkeer iWmo en iJw: per 30 maart 2020 wordt versie 2.4 van de berichtenstandaard in gebruik genomen. Meer informatie over de berichtenmigratie is te lezen op de website van istandaarden.nl. Alle in Midden-Limburg gecontracteerde zorgaanbieders hebben hierover een Nieuwsbrief met bijlage 1 en 2 ontvangen.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO