Gemeenten en zorgaanbieders handelen facturen en betalingen automatisch af met het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. De meeste zorg en ondersteuning die valt on der Wmo en de Jeugdwet kan automatisch worden afgewikkeld via het gestandaardiseerd iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Consistent gebruik van deze standaarden zorgt er voor dat administratieve processen van gemeenten en aanbieders beter controleerbaar zijn. Bovendien verkleint de kans op problemen in het declaratieproces en bij de jaarrekening controle. Concreet betekend dit dat er voor 2020 niets gaat veranderen in de huidige werkwijze en afspraken en de facturatietermijn 4 weken blijft. Dit ook conform het landelijk advies.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO