De vereenvoudiging van de toegangsprocessen jeugdhulp is afgerond. Het doel van de aanpassingen was om tot een vereenvoudiging van het formulier en de toegang te komen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het formulier ‘ondersteuningsplan deel 1’ krijgt een nieuwe naam, namelijk “Aanvraagformulier Zorg in Natura, ondersteuningsplan deel 1”.
  • Het formulier ‘ondersteuningsplan deel 2’: de handtekening van de cliënt komt te vervallen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt gewerkt met de nieuwe formulieren. De Word versie is op deze website te downloaden. Zie de button Zorgaanbieder > Gecontracteerde aanbieder > Jeugd > Werkafspraken.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO