Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De invoering van het abonnementstarief Wmo heeft ook consequenties voor aanbieders. Op de site van i-Sociaaldomein kunt u hierover meer lezen

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO