Gemeenten zijn in het verleden vaak geconfronteerd met toewijzing van zorg met terugwerkende kracht. Besloten is hiermee te stoppen. Als situaties veranderen / noodzakelijk zorg moet wijzigen dan dient dit tijdig, vooraf, besproken te worden. Doen zich nieuwe situaties voor om achteraf aanvullende zorg / indicaties toe te kennen dan wordt dit niet meer gedaan en dan zijn de tot dan gemaakte kosten voor eigen rekening van de aanbieder.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO