Nieuwe aanbieders
Voor de gespecialiseerde jeugdhulp, crisishulp en Wmo nieuwe taken kunnen zorgaanbieders op elk moment een overeenkomst sluiten met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond [regio Midden-Limburg Oost]. Als u wilt inschrijven zijn hieraan voorwaarden en kwaliteitseisen verbonden. Bij voorkeur wordt gestart met een intakegesprek. Voor het gedwongen kader is een subsidieregeling overeengekomen met een aantal aanbieders.

Intakegesprek
Voor het intakegesprek kunt u zich aanmelden bij accountmanagement@midden-limburg.nu. Er wordt een gesprek met u gepland waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld aan te geven welke zorg u kunt en wenst bieden. Vanuit de gemeente(n) wordt een toelichting gegeven op, samenwerking Midden-Limburg, beleid, scope van de aanbesteding, contracteringseisen, werkafspraken, et cetera.

Het doel is om u gericht te helpen om de juiste zorg te contracteren. Door op voorhand met elkaar in gesprek te gaan, zijn de verwachtingen duidelijk en verloopt de aanmelding efficiënter. De gesprekken worden gezamenlijk gevoerd door de Midden-Limburgse regio’s Oost en West.

Aanmelding in tendersysteem
De aanmelding voor de basisovereenkomsten [gespecialiseerde jeugdhulp,
Wmo en crisishulp jeugd] verloopt via Negometrix. Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt u stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectiecriteria zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst. Na toekenning tot de basisovereenkomst ontvangt u een uitnodiging om in te sschrijven op de uitvoeringsovereenkomst[en]. Deze uitvoeringsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid om voor producten per gekwalificeerd perceel in te schrijven. Na een positieve beoordeling volgt gunning.
Onderstaande links brengen u naar de tenders van Midden-Limburg Oost
MLO 2018 Basisovereenkomst Crisishulp Jeugd
MLO 2018 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp
MLO 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe taken

Informatie aangaande de inkoop van regio Midden-Limburg West is te vinden via deze link