Hieronder treft u op hoofdlijnen aan hoe de cliëntparticipatie in de regio Midden-Limburg voor Jeugdhulp en Wmo georganiseerd is.