Overlegtafel Wmo – 09.00 tot 10.30 uur
Overlegtafel Jeugdhulp – 11.00 tot 12.30 uur
De agenda’s + bijlagen zijn een week van te voren in te zien onder het tabblad zorgaanbieder > gecontracteerde aanbieders > overlegtafels

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO