Begin 2020 moeten de gecontracteerde zorgaanbieders Midden-Limburg de gegevens aanleveren voor de financiële verantwoording over 2019. De betreffende zorgaanbieders krijgen hiervoor net als vorige jaar – in de 1e helft van januari – een uitnodiging via Negometrix.
De productieverantwoording dient uiterlijk 1 maart via Negometrix te zijn ingediend.
De accountantsverklaring of bestuursverklaring dient u uiterlijk1 april 2019 te uploaden in Negometrix

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO